เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ

นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สมุทรปราการเขต 7 จากคะแนนโหวต 27,875 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 41 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต (Master of Business Administration) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


ทรัพย์สิน 7,425,320.73 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
ไม่พบการลงมติจากเงื่อนไขที่เลือก