เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.6.2021

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 706 คน/706 คน
เห็นด้วย 552
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 130
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติไทย
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อไทย
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 ประเด็นระบบเลือกตั้ง เสนอให้นำระบบเลือกตั้ง "บัตรสองใบ" แบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ มี ส.ส. ระบบแบ่งเขต 400 คน และระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4325

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (552)

ไม่เห็นด้วย (24)

งดออกเสียง (130)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้