เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร04.9.2021

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ย. 64)

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 476 คน/482 คน
เห็นด้วย 196
ไม่เห็นด้วย 269
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 6
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
เพื่อชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
เพื��่อชาติ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล

เนื้อหา

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด - 19 ล้มเหลวทั้งควบคุมโรคและวัคซีน ประกอบกับแสวงหาประโยชน์ในการจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ตรวจโรค

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4338

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (196)

ไม่เห็นด้วย (269)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้