เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร04.9.2021

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ก.ย. 64)

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 478 คน/482 คน
เห็นด้วย 199
ไม่เห็นด้วย 270
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 4
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องปล่อยให้มีโรคระบาดในวัว , สุกร ส่งผลเสียต่อเกษตรกร และเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการที่ดูแล

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4338

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (199)

ไม่เห็นด้วย (270)

ไม่ลงคะแนน (1)