เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร19.1.2022

อนุมัติ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 346 คน/473 คน
เห็นด้วย 231
ไม่เห็นด้วย 112
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 127
ภูมิใจไทย
พลัง��ประชารัฐ
รว��มไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
ชาติไทยพัฒนา
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

พิกัดศุลกากร เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางกาค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณการนำเข้า โดยรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากรฯ เพื่อจัดทำพิกัดศุลกากรใหม่ตามหลักเกณฑ์ขององค์การศุลกากรโลก ซึ่งจะมีการแก้ไขรายการสินค้นกว่า 351 รายการ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยนิโคติน ชุดตรวจสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติิการ เครื่องพิมพ์สามมิติ เศษและของที่ใช้ไม่ได้ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อากาศยานไร้คนขับ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4371

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (231)

ไม่เห็นด้วย (112)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)