เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร04.2.2022

รายงานศึกษาขุดคลองไทย

พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 318 คน/318 คน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 144
งดออกเสียง 53
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อไทย
รวมพลัง
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

โครงการขุดคลองขนาดใหญ่ ตัดแบ่งแผ่นดินภาคใต้ เชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อเป็นช่องทางสัญจรทางทะเลระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก เบื้องต้นคาดว่าจะผ่าน 5 จังหวัด คือกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ยาว 135 กม. โดยถูกโหวตคว่ำ เนื่องจากเป็นการลงทุนถึง 2 ล้านล้านบาท ควรศึกษาอย่างจริงจัง รายงาน มีการชี้นำมากเกินไปและไม่เป็นกลาง ยังไม่มีรายละเอียดมากเพียงพอ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4378

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (121)

ไม่เห็นด้วย (144)

งดออกเสียง (53)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้