เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 635 คน/722 คน
เห็นด้วย 418
ไม่เห็นด้วย 202
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 87
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติไทย
พลังประชารัฐ
พลังธรรมใหม่
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ก้าวไกล
ประชาชาติ
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (มีบัตรเลือกตั้งสองใบ) แต่การคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้คำนวณเฉพาะพรรคที่ได้จำนวน ส.ส. เป็นจำนวนเต็มแล้วเท่านั้น (ไม่มี ส.ส.ปัดเศษ)

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้ หมายเลขผู้สมัครของ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้ระบบหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังเพิ่มอำนาจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งให้ชัดเจนขึ้น เช่น การห้ามขัดขวางการบันทึกหรือเผยแพร่การนับคะแนนของประชาชน การยกเลิกบทบัญญัติที่ให้กกต. กำหนดจำนวนและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร ส.ส. และการให้ กกต. รายงานผลการเลือกตั้งในรูปอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4383

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (418)

ไม่เห็นด้วย (202)

งดออกเสียง (15)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้