เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (คณะรัฐมนตรี) (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 623 คน/722 คน
เห็นด้วย 598
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 14
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 99
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไท��ย
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
ประชาธิปัตย์
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
ก้าวไกล

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ครม.) มีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเรื่องวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อ รวมถึงแก้ไขจำนวนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้สอดคล้องกับการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้ง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (598)

งดออกเสียง (14)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้