เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 623 คน/722 คน
เห็นด้วย 221
ไม่เห็นด้วย 371
งดออกเสียง 30
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 99
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
วุฒ��ิสภา
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
วุฒิสภา
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติไทย
ประชาธิปัตย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
พลังประชารัฐ
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
ก้าวไกล

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) มีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกเรื่องการที่พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และให้พรรคเป็นคนกำหนดค่าธรรมเนียมและบำรุงพรรคหรือค่าสมาชิกพรรค อีกทั้ง ยังกำหนดให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคสามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้ และในกรณีที่กรรมการบริหารกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งให้ กกต. สั่งบุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งในพรรคเท่านั้น

ส่วนการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด กำหนดให้ต้องมีสมาชิกเกิน 250 คน และให้สมาชิกจัดประชุมและเลือกตัวแทนเขตละ 1 คน ส่วนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ให้กระทำโดยให้สมาชิกพรรคลงคะแนนเพื่อเลือกผู้สมัคร (ไพรมารีโหวต)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (221)

ไม่เห็นด้วย (371)

งดออกเสียง (30)

ไม่ลงคะแนน (1)