เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 623 คน/722 คน
เห็นด้วย 578
ไม่เห็นด้วย 19
งดออกเสียง 26
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 99
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา
ก้าวไกล
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
ประชาธิป�ัตย์
เพื่อไทย
ประชาชาติ
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ภูมิใจไทย
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
ก้าวไกล

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) มีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกเรื่องการที่พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และปรับค่าธรรมเนียมและบำรุงพรรคไม่น้อยกว่า 20 บาทต่อปี ส่วนค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพให้เก็บขั้นต่ำที่ 200 (จากเดิม 2,000 บาท)

ส่วนการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด กำหนดให้ต้องมีสมาชิกเกิน 100 คน และให้พรรคแต่งตั้งสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดเป็นตัวตัวแทนประจำจังหวัด ส่วนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัคร

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (578)

ไม่เห็นด้วย (19)

งดออกเสียง (26)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้