เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 620 คน/722 คน
เห็นด้วย 204
ไม่เห็นด้วย 381
งดออกเสียง 34
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 102
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
วุฒิสภา
ไทยสร้างไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
ก้าวไกล

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) มีสาระสำคัญคือให้พรรคเป็นคนกำหนดค่าธรรมเนียมและบำรุงพรรคหรือค่าสมาชิกพรรค และให้ยกเลิกเรื่องการที่ต้องมีสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 5,000 คน และตั้งสาขาพรรคครบทุกภาคภายในหนึ่งปีหลังตั้งพรรค

ส่วนการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด กำหนดให้ต้องมีสมาชิกเกิน 100 คน และให้สมาชิกจัดประชุมและเลือกตัวแทนเขตละ 1 คน ส่วนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ให้พรรคเป็นคนกำหนดวิธีการสรรหา

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (204)

ไม่เห็นด้วย (381)

งดออกเสียง (34)

ไม่ลงคะแนน (1)