เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) เสนอ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 619 คน/722 คน
เห็นด้วย 207
ไม่เห็นด้วย 375
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 103
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
สร้างอนาคตไทย
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติไทย
ชาติไทยพัฒนา
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ก้าวไกล
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) มีสาระสำคัญคือ ให้เก็บค่าธรรมเนียมและบำรุงพรรคเพียงครั้งเดียวในอัตราไม่น้อยกว่า 50 บาท และให้ยกเลิกการเก็บค่าสมาชิกพรรค ยกเลิกเรื่องความผิดฐานให้บุคคลภายนอกควบคุมชี้นำพรรคการเมือง ยกเลิกการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และการสรรหาผู้สมัคร ส.ส.ผ่านการทำการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารีโหวต)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (207)

ไม่เห็นด้วย (375)

งดออกเสียง (37)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้