เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 621 คน/722 คน
เห็นด้วย 408
ไม่เห็นด้วย 184
งดออกเสียง 28
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 101
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
วุฒิสภา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ภูมิใจไทย
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
ก้าวไกล

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) มีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกเรื่องการที่พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และปรับค่าธรรมเนียมและบำรุงพรรคไม่น้อยกว่า 20 บาทต่อปี ส่วนค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพให้เก็บขั้นต่ำที่ 200 (จากเดิม 2,000 บาท)

ส่วนการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด กำหนดให้ต้องมีสมาชิกเกิน 100 คน และให้พรรคแต่งตั้งสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดเป็นตัวตัวแทนประจำจังหวัด ส่วนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัคร

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (408)

ไม่เห็นด้วย (184)

งดออกเสียง (28)

ไม่ลงคะแนน (1)