เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา25.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 460 คน/722 คน
เห็นด้วย 309
ไม่เห็นด้วย 141
งดออกเสียง 9
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 262
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
วุฒิสภา
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
รวมพลัง
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) มีสาระสำคัญคือปรับค่าธรรมเนียมและบำรุงพรรคไม่น้อยกว่า 20 บาทต่อปี ส่วนค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพให้เก็บขั้นต่ำที่ 200 (จากเดิม 2,000 บาท)

ส่วนการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด กำหนดให้ต้องมีสมาชิกเกิน 100 คน และให้พรรคแต่งตั้งสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดเป็นตัวตัวแทนประจำจังหวัด ส่วนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัคร

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4385

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (309)

ไม่เห็นด้วย (141)

ไม่ลงคะแนน (1)