เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 471 คน/477 คน
เห็นด้วย 206
ไม่เห็นด้วย 256
งดออกเสียง 9
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 6
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ถูกกล่าวหาเรื่องแรก คือ ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ที่ตกต่ำมาตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยก่อนเกิดสถานการณ์โควิดจีดีพีประเทศที่ตกอยู่แล้วเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดยิ่งลงเหว ขณะที่สถานการณ์หลังโควิดก็ยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้ เพราะไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐาน หลายประเทศฟื้นขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่น รัฐบาลหาเงินไม่เป็น ใช้ไม่เป็น นอกจากบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวโดยเฉพาะเรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศแล้ว ยังล้มเหลวการแก้ปัญหาทางสังคม การศึกษา และล้มเหลวเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด มีพฤติการณ์ส่อทุจริต เอื้อพวกพ้อง เอื้อนายทุน ไม่ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการแต่งตั้งลูกนายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นราชการตำรวจ ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ทั้งยังละเมิดกฎหมายจริธรรม โดยเฉพาะการละเมิดอนุสัญญาเดี่ยวยาเสพติดให้โทษฯ ของยูเอ็น กรณีร่วมกับนายอนุทิน รองนายกฯ ปลดล็อกกัญชา รวมถึงการละเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีจ่ายค่าชดเชยคลองด่าน เช่นเดียวกับการใช้อำนาจมาตรา 44 ปิดเหมืองทองอัครา ทั้งยังล้มเหลวเรื่องการบริหารงานการต่างประเทศกรณีเครื่องบินเพื่อนบ้านบินล้ำน่านฟ้าไทย เป็นผู้นำที่ทำลายระบบประชาธิปไตย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (206)

ไม่เห็นด้วย (256)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้