เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 471 คน/477 คน
เห็นด้วย 207
ไม่เห็นด้วย 241
งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 6
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ถูกกล่าวหา กรณีการจัดซื้อถุงมือยางของ อคส.ที่มีความเสียหายนับแสนล้านบาท ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว โดยตั้งข้อสังเกตว่า นายจุรินทร์ ไม่ดำเนินการอายัดเงินจากผู้กระทำความผิดทำให้รัฐเกิดความเสียหาย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (207)

ไม่เห็นด้วย (241)

งดออกเสียง (23)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้