เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 472 คน/477 คน
เห็นด้วย 193
ไม่เห็นด้วย 268
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 5
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่า ไร้ประสิทธิภาพ ขาดความสามารถไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้โดยสถิติการแพทยระบาดของยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น มีการซื้อขายกันง่ายมากขึ้น เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดด้วยราคาที่ถูก หาง่าย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (193)

ไม่เห็นด้วย (268)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้