เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 470 คน/477 คน
เห็นด้วย 212
ไม่เห็นด้วย 245
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 7
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังประชารัฐ
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถูกกล่าวหาในฐานะกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคว่า มีเจตนาไม่สุจริต ปล่อยปละละเลยเอื้อเอกชน โครงการร่วมลงทุนน้ำประปาปทุมธานี-รังสิต ทำรัฐเสี่ยงเสียหายหลายหมื่นล้าน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (212)

ไม่เห็นด้วย (245)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้