เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 472 คน/477 คน
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 262
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 5
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวหาว่า ทุจริต ปิดบังอำพรางมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีที่ดินเขากระโดง และกรณีบริษัท บุรีเจริญ ที่เชื่อว่า ไม่มีการโอน และการขายหุ้นจริงเป็นนอมินีที่เข้ามารับงานของกระทรวงคมนาคมหลายโครงการซึ่งจากเอกสารที่นำมายืนยันนั้นเห็นว่า เป็นเอกสารที่มีพิรุธ เพราะไม่มีหัวกระดาษของธนาคาร และลายเซ็นต์เหมือนการตัดแปะทั้งยังเห็นว่า ไม่มีการซื้อขายหุ้นจริง เป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ทับซ้อน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (205)

ไม่เห็นด้วย (262)

งดออกเสียง (5)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้