เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 472 คน/477 คน
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 249
งดออกเสียง 18
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 5
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถูกกล่าวหาว่า ไร้ประสิทธิภาพ ไร้จริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งจนถึงวันนี้ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงซึ่งมีหน้าที่โดยตรง ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนีได้ ในขณะที่กลับไปเสียเวลาสอดส่องฝ่ายตรงข้ามมากกว่า นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ตั้งเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาและคนๆเดียวกันนี้ได้ไปรับงานโครงการต่าง ๆ รวมถึงการขาดจริยธรรม

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (205)

ไม่เห็นด้วย (249)

งดออกเสียง (18)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้