เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 470 คน/477 คน
เห็นด้วย 209
ไม่เห็นด้วย 244
งดออกเสียง 17
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 7
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทย��สร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถูกกล่าวหาว่า ไม่สุจริตโครงการบ้านเคหะฯ สองโครงการ ที่พบว่า บริษัทที่เข้ารับงานถมดินของโครงการไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการรับงาน ขณะเดียวกันพบว่า มีการซอยสัญญาหลายสัญญาด้วยกัน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (209)

ไม่เห็นด้วย (244)

งดออกเสียง (17)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้