เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 471 คน/477 คน
เห็นด้วย 204
ไม่เห็นด้วย 249
งดออกเสียง 18
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 6
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ถูกกล่าวหาว่า ทุจริตกรณีท่อส่งน้ำอีอีซี ที่กรมธนารักษ์เข้าไปเกี่ยวข้อง จากเดิมที่เป็นงานของ อีสวอร์เตอร์ ที่หมดสัญญาไป ต้องหาผู้รับทำงานต่อ พบว่า บริษัทใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อนั้นบอร์ดได้ให้มีการวิจัยและศึกษาเรื่องของสัญญาดังกล่าว โดยได้เสนอแนะให้รวมสัญญา และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ พร้อมทั้งมีการแก้ทีโออาร์เพื่อให้ บริษัท วงษ์สยามฯ เข้าเงื่อนไขและชนะการประมูล

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (204)

ไม่เห็นด้วย (249)

งดออกเสียง (18)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้