เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 472 คน/477 คน
เห็นด้วย 206
ไม่เห็นด้วย 246
งดออกเสียง 20
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 5
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นโครงการเดินสำรวจที่เกาะนุ้ยนอก และอีกสองสามเกาะที่จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิได้ และคนที่ได้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายนิพนธ์ เป็นการออกเอกสารสิทธิให้กับพวกพ้อง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (206)

ไม่เห็นด้วย (246)

งดออกเสียง (20)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้