เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2022

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.ค. 65)

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ก.ค. 65)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 471 คน/477 คน
เห็นด้วย 208
ไม่เห็นด้วย 243
งดออกเสียง 20
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 6
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย

เนื้อหา

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งนายชลน่าน ศรีแก้ว กับส.ส. พรรคฝ่ายค้าน 186 คน เป็นผู้เสนอ โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวหาว่า ใช้กองทุนประกันสังคมเพื่อซื้อหุ้นเอกชนรายหนึ่ง แล้วบริษัทเอกชนดังกล่าวได้นำเงินดังกล่าวนำไปปั่นหุ้นและวนกลับมาซื้อหุ้นของนายสุชาติ รวมถึงเรื่องของแรงงานต่างชาติ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4407

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (208)

ไม่เห็นด้วย (243)

งดออกเสียง (20)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้