เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา26.7.2022

ถอน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่

การให้ความยินยอมถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 530 คน/726 คน
เห็นด้วย 476
ไม่เห็นด้วย 25
งดออกเสียง 20
ไม่ลงคะแนน 9
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 196
วุฒิสภา
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
เปลี่ยน
วุฒิสภา
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
รวมพลัง
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
ไทยศรีวิไลย์
ไทยสร้างไทย
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ตามที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาแก้ไขมาตรา 23 ของร่างพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ใช้วิธีหารด้วย 500 แทนการหาร 100 ตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอนั้น ทำให้ต้องแก้ไขเนื้อหามาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 23 ให้เกิดความสอดคล้องกัน จึงขอที่ประชุมรัฐสภาให้ กมธ.ปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกันแก้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเสนอที่ประชุมรัฐสภาใหม่

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4408

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (475)

ไม่เห็นด้วย (25)

งดออกเสียง (20)