เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร28.2.2020

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (ก.พ. 63)

ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 331 คน/331 คน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 269
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 โดยมีผู้ถูกอภิปราย 6 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีทุกคนได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจจากสภาเท่ากัน ยกเว้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ถูกอภิปรายอย่างหนักจากคดีความเกี่ยวกับยาเสพติดในอดีต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4196

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (55)

ไม่เห็นด้วย (269)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้