เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.7.2020

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 392 คน/392 คน
เห็นด้วย 387
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นแก้ไขกฎหมายเดิมในสามประเด็น คือ หนึ่ง เพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจาก 2 ปี เป็น 4 ปี สอง แก้ไขเรื่องให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรได้ตามความจำเป็น และสามปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้บุคคลค้ำประกัน โดยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถซื้อหนี้บุคคลค้ำประกันไปบริหารเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4212

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (387)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)