เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา09.2.2021

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2)

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 697 คน/737 คน
เห็นด้วย 366
ไม่เห็นด้วย 316
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 40
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไ��ตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
วุฒิสภา
ชาติพัฒนากล้า
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยภักดี
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ

เนื้อหา

ญัตติด่วนที่ ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. ได้ขอให้รัฐสภาพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ของรัฐสภา ในการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4275

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (366)

ไม่เห็นด้วย (316)

งดออกเสียง (15)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้