เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร19.10.2019

อนุมัติ พ.ร.ก. โอนกำลังพลฯ

พิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวาย ความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 446 คน/446 คน
เห็นด้วย 374
ไม่เห็นด้วย 70
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
อนาคตใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณฯ เป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย โดยสาระสำคัญ คือ ให้กำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์

ก่อนการอนุมัติ พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว มีการตั้งคำถามโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ว่า เป็นการตรา พ.ร.ก.ที่เป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า ไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วน และสมควรที่รัฐบาลจะเสนอเป็นพระราชบัญญัติให้สภาเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดก่อนบังคับใช้เป็นกฎหมาย

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4162

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (374)

ไม่เห็นด้วย (70)

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้