THEY WORK FOR US
ประชุมส.ส.04.2.2022

รายงานศึกษาขุดคลองไทย

พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 286 คน
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ