เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน

ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ชาติไทยพัฒนา

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ประชาธิปัตย์ (24 มี.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14


เพศ ชาย อายุ 71 ปี การศึกษา ปริญญาเอก Johns Hopkins University, US (Ph.D. in Arts and Sciences) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


ทรัพย์สิน 63,740,083.57 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023