เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 30 จากคะแนนโหวต 31,394 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 42 ปี การศึกษา ปริญญาเอก Illinois State University, US (Ph.D. in Educational Administration) อาชีพเดิม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


ทรัพย์สิน 143,170,430.86 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023