เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์

นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ก้าวไกล (24 มี.ค. 2562 - 10 พ.ย. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กรุงเทพมหานครเขต 27 จากคะแนนโหวต 29,545 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 33 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (นิติศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม ทนายความ


ทรัพย์สิน 37,359,671 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023