เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์

นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ไทยสร้างไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครพนมเขต 4 จากคะแนนโหวต 44,675 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 71 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 25,652,918 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023