เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจไทย (26 ม.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565)
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ตากเขต 1 จากคะแนนโหวต 43,787 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 52 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)) อาชีพเดิม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 21,324,574.08 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023