เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า

ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจไทย (26 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2566)
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด พะเยาเขต 1 จากคะแนนโหวต 52,417 คะแนน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เพศ ชาย อายุ 58 ปี การศึกษา ปริญญาเอก California University FCE, US (Ph.D. in Public Administration) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 859,316,182.73 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023