เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กาญจนบุรีเขต 4 จากคะแนนโหวต 30,287 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 53 ปี การศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการภาครัฐ)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ทรัพย์สิน 10,983,617.25 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023