เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์

ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังท้องถิ่นไท (24 มี.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3


เพศ ชาย อายุ 67 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น)) อาชีพเดิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ทรัพย์สิน 106,596,260.19 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023