เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช

นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ลพบุรีเขต 1 จากคะแนนโหวต 31,650 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 70 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)


ทรัพย์สิน 85,687,781.45 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023