เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช

นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อชาติ (24 มี.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2


เพศ หญิง อายุ 36 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)) อาชีพเดิม รองประธาน สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด


ทรัพย์สิน 75,657,067.11 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023