เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย พีรเดช คำสมุทร

นาย พีรเดช คำสมุทร

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ก้าวไกล (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด เชียงรายเขต 6 จากคะแนนโหวต 23,273 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 36 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยลัยอัสสัมชัญ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารโรงแรม)) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 8,284,059.3 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023