เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1


เพศ ชาย อายุ 71 ปี การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิติศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย


ทรัพย์สิน 195,995,203.94 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023