เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
วลัยพร รัตนเศรษฐ

null วลัยพร รัตนเศรษฐ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐานเพศ อายุ NaN ปี การศึกษา อาชีพเดิม


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

งดออกเสียง

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)

07.12.2022