เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์

พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด กาญจนบุรีเขต 1 จากคะแนนโหวต 40,308 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 78 ปี การศึกษา สถาบันทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วิทยาศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 6,397,271.75 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023