เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สมัคร ป้องวงษ์

นาย สมัคร ป้องวงษ์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค รวมไทยสร้างชาติ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ภูมิใจไทย (16 ธ.ค. 2565 - 9 ม.ค. 2566)
  • ชาติพัฒนากล้า (21 มี.ค. 2563 - 16 ธ.ค. 2565)
  • อนาคตใหม่ (24 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2563)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด สมุทรสาครเขต 2 จากคะแนนโหวต 36,738 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 66 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (สังคมวิทยามหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง)) อาชีพเดิม พนักงานรัฐวิสาหกิจ


ทรัพย์สิน 20,936,186.34 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023