เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์

ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจไทย (26 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2566)
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ชลบุรีเขต 8 จากคะแนนโหวต 33,967 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 43 ปี การศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง)) อาชีพเดิม นักธุรกิจ


ทรัพย์สิน 54,910,716.62 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023