เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย สุชาติ ภิญโญ

นาย สุชาติ ภิญโญ

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เพื่อไทย (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครราชสีมาเขต 14 จากคะแนนโหวต 27,569 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 54 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 474,816,916.88 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023