เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย อภิชา เลิศพชรกมล

นาย อภิชา เลิศพชรกมล

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ภูมิใจไทย (24 มี.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครราชสีมาเขต 9 จากคะแนนโหวต 38,632 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 59 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)) อาชีพเดิม ธุรกิจส่วนตัว


ทรัพย์สิน 25,870,814.92 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023