เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย เกษมสันต์ มีทิพย์

นาย เกษมสันต์ มีทิพย์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • ก้าวไกล (24 มี.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 48


เพศ ชาย อายุ 44 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม นักธุรกิจกรรมการหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก


ทรัพย์สิน 13,924,644.58 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023