เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย เกษม ศุภรานนท์

นาย เกษม ศุภรานนท์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค พลังประชารัฐ

พรรคที่เคยสังกัด :
  • เศรษฐกิจไทย (26 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2566)
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นครราชสีมาเขต 1 จากคะแนนโหวต 25,982 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 68 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)) อาชีพเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


ทรัพย์สิน 13,945,588.11 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023